Projecten > Strukton

  • image
  • image
  • image

Projectomschrijving

Na een succesvolle oplevering van een Risico Inventarisatie en Evaluatie applicatie kwam de afdeling Business Improvement van Strukton Rail naar Ibuildings met de vraag of we konden helpen met de herbouw van een proces modelleringen applicatie “Blueprint” die het gehele proces management van Strukton Rail kan ondersteunen in de uitvoering van Spoorwerkzaamheden.
De bestaande applicatie bestond al tien jaar en was niet tot slecht onder houdbaar. De belangrijkste functie van deze applicatie is het aanmaken van dynamische processen, en voor gebruikers het kunnen vinden en gebruiken van interactieve processen, middelen, tooling, enz.

Samen met de klant kwamen wij al snel tot een goede uitwerking van het functioneel ontwerp. Spannend was het technisch ontwerp, met name het onderzoek naar de JavaScript libary Raphael.js. Het moest mogelijk zijn om dynamisch processen te kunnen modelleren. In het technisch onderzoek hebben we gekeken welke tool geschikt zou zijn, daar kwam Raphael uit. Hiermee hebben we een PoC (Proof of Concepts) gemaakt en dat ging goed. Aan de hand van de uitkomst hebben wij het gehele project voor het edit deel in Raphael.js ontwikkeld.

Er waren een aantal problemen waar wij een oplossing voor moeten vinden. IWorkx toont bedrijfsprocessen als een uiterst complex diagram. Dit schema is niet standaard en er zijn geen bestaande instrumenten voor het werken met een soortgelijke opmaak. De visualisatie moest vereenvoudigd worden voor gebruikers en heeft verschillende interactieve onderdelen. Het schema moet zichtbaar zijn door middel van een webbrowser. Er is echter geen standaard browser bij klanten, dus moesten meerdere browsers worden ondersteund.
Diagrammen moeten ook ondersteund worden via een editor mode met dezelfde diagrammen, maar volledig bewerkbaar. Editors moeten kunnen toevoegen, verwijderen, slepen naar de verschillende delen van het diagram. Aan de hand van de uitkomst van de PoC wisten we dat Raphael.js de juiste technologie was om dit mee te realiseren.

Authenticatie werd getunneld over een aangepaste OAuth2 dienst, die kunnen kiezen uit één of meerdere identificaties van mechanismen zoals Gebruikersreferenties of Kerberos.

Om te kunnen werken met een real-time component, moest er een data-driven client-side javascript editing onderdeel worden ontwikkeld die vector graphics volledig aysnchroon kan genereren en maken en communiceren. Door de data wordt in de applicatie een strikte scheiding van modellering en presentatie afgedwongen zodat je het diagram gemakkelijk kunt bijwerken en uitwisselen.

Het grote voordeel (voor zowel Strukton als Ibuildings) was dat Ibuildings al veel domeinkennis had opgedaan in eerdere projecten. Daardoor konden wij snel schakelen over de gewenste functionaliteit. De scrum methodiek heeft hier ook goed bij geholpen.

Niet alleen Strukton gaat deze applicatie intern gebruiken, ook partners van Strukton Rail gaan dat doen. De applicatie is positief ontvangen door de gebruikers en zal in de loop van 2013 ook naar de partners uitrollen. De komende periode zullen wij dan ook verschillende nieuwe versies van de Blueprint ontwikkelen.

Andere projecten

<>